Jan Frans Vonck (1743-1792)

Artikelindex

Inleiding - Jan Frans Vonck (1743-1792)

jfvonck

Op 1 december 1792, stierf in Rijsel de Brusselse advocaat Jan Frans Vonck, een der leiders van de Brabantse Omwenteling. De opstand van de Zuidelijke Nederlanden tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II in 1789 en 1790 behoorde tot de golf van revolutionaire bewegingen van het einde van de 18de eeuw, die begon met de Amerikaanse vrijheidsstrijd en eindigde met de Franse revolutie van 1789. Hij leidde tot het ontstaan van de Verenigde Nederlandse Staten, een onafhankelijke federatie van soevereine gewesten, waarvan Brabant, Vlaanderen en Henegouwen de voornaamste waren.

 bron: destandaard