Waarom Genealogie?

Een gezegde luidt: “Wie het verleden kent heeft de toekomst”. 

Het verleden is voor veel mensen interessant. Vooral het uitpluizen van de geschiedenis van de eigen familie is voor velen een passie. Door het publiceren van de gevonden gegevens kunnen anderen weer profiteren en hun genealogische gegevens verder uitbreiden. Door deze website hoop ik mijn steentje bij te dragen.

Gezin Michael en Roos Vonck
Gezin Michael en Roos Vonck - Van Huffel
Ik respecteer ieders privacy. Daarom zult u geen gegevens vinden van personen die nog in leven zijn behalve de naam van een echtgenoot die op een gedachtenisprentje is vermeld. Door het publiceren van de naam op dit bidprentje ga ik er van uit dat ook de publicatie op het overzicht van de bidprentjes geen probleem zal zijn. Als dat wel het geval is zal ik deze – op verzoek – onmiddellijk verwijderen.